November 17, 2023

Introduction: Are you curious about chemical peels and how they can give your skin a rejuvenating boost? Well, you’re in the right place! Dr. Shridevi Lakhe from MediSkin Hair Clinic is here to spill the beans on everything you need to know about this popular Chemical Peel skincare treatment. What is a Chemical Peel? A...

August 10, 2023

प्रत्येकालाच आयुष्यात सुंदर, तरुण व आकर्षक दिसायचा मोह असतो पण या वातावरणातील बदलामुळे, खाण्यापिण्याच्या सवयीमुळे व वाढत चाललेल्या वयामुळे चेहरा निस्तेज होत जातो. मग फक्त चेहऱ्यासाठी महागडी प्रोडक्टचा वापर करतो पण आपल्या शरीराच्या आत मात्र काही बदल होत नाही काही दिवसांनी तेच परत दिसायला लागतो म्हणून शरीराच्या आत शुद्धतेसाठी योगासने खूप महत्त्वाची आहेत. आपल्या शरीर...

https://mediskinhairclinic.com/wp-content/uploads/2023/02/Medi-Skin-Hair-Clinic-100h.png
Follow US
86000 09731
mediskinhairclinic01@gmail.com
Address

Medi Skin Hair Clinic | Dermatologist in Kharadi | Hair Transplant Surgeon in Kharadi

Find US

Copyright © 2024 | Mediskin & Hair Clinic| All Rights Reserved